Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định mới nhất năm 2018

bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ke-toan

Xin chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần Lam Sơn mới nhất năm 2018

     LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức kinh tế thương mại thế giới WTO thì việc cạnh tranh giữa nền kinh tế trong nước các nền kinh tế khác trên thế giới là điều tất yếu. Điều này đặt ra cho doanh nghiệp Việt Nam một câu hỏi lớn là làm sao để sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất. Trong khi nền kinh tế trong nước còn non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm ở thị trường quốc tế thì đây càng là một câu hỏi khó cho những nhà quản lý và những người làm công tác kế toán trong các doanh nghiệp.

Để tiến hành sản xuất kinh doanh thì phải hội tụ đủ 3 yếu tố: đối tượng lao động, tư liệu lao động, sức lao động. Trong đó tư liệu lao động là một yếu tố rất quan trọng, tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Tài sản cố định trực tiếp tham gia vào quá trình kinh doanh, giá trị hao mòn của nó được chuyển dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ hay vào giá thành sản phẩm dưới hình thức khấu hao.

Tài sản cố định phải trải qua nhiều chu kỳ kinh doanh mới hoàn đủ một vòng quay của vốn bỏ ra ban đầu. Như vậy kế toán tài sản cố định là một nhiệm vụ tất yếu. Nó là một phần trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý quản lý tốt số vốn bỏ ra ban đầu để có biện pháp điều hành sản xuất kinh doanh một cách hợp lý và đề ra những phương hướng đúng đắn, nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh và khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Qua thực tế tìm hiểu và lý thuyết được học ở nhà trường, xuất phát tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí trong doanh  nghiệp em quyết định chọn đề tài  “ Kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Lam Sơn” và để tìm hiểu thực tế bổ sung thêm kiến thức cho bản thân không phải bỡ ngỡ với thực tế khi ra trường làm việc.

Nội dung báo cáo gồm 3 phần:

Chương 1: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Lam Sơn

Chương 2: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Lam Sơn

Chương 3: Kết luận và kiến nghị

Chú ý: Bạn mới chỉ xem được một phần, để xem được đầy đủ và tải về miễn phí vui lòng xem tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.