Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp mới nhất năm 2018

Baocaothuctapketoan.com xin chia sẻ mẫu báo cáo thực tập kế toán tổng hợp mới nhất năm 2018

tài-liệu-học-tập-640x320

LỜI MỞ ĐẦU

Như chúng ta đã biết thì thực tập là một khâu quan trọng trong quá trình học, giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Chương trình thực tập này là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn. Mục tiêu của đợt thực tập này nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài.

Hàng năm, sau khi hoàn thành tất cả các môn học của Khoa, toàn thể sinh viên năm cuối thuộc các chuyên ngành sẽ thực hiện chương trình thực tập tốt nghiệp. Đợt thực tập tốt nghiệp được xem là một trong những thử thách bắt buộc dành cho các bạn sinh viên năm cuối. Nội dung của chương trình thực tập nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng độc lập trong tư duy và công việc.

Các sinh viên sẽ tự mình vận động, tìm nơi thực tập theo chủ đề mình quan tâm. Và em chọn Công ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu tại bộ phận kế toán của công ty. Thông qua chương trình thực tập này đã giúp cho em có cơ hội để khẳng định mình, vận dụng những kiến thức về chuyên ngành kế toán đã học một cách có khoa học và sáng tạo vào công việc tại đơn vị thực tập.

Ngoài ra, quá trình thực tập không chỉ giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tế, mà còn giúp sinh viên học hỏi, rèn luyện phong cách làm việc, biết ứng xử trong các mối quan hệ tại cơ quan.

Qua 3 tuần thực tập tổng hợp, em đã tiếp cận được một số hoạt động kinh doanh chung của công ty và dưới sự hướng dẫn của cô Phan Hương Thảo và các cán bộ trong Kplus, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này.

Bản báo cáo gồm các phần sau:

PHẦN 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu

PHẦN 2: Tổ chức công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế của Công Ty Kplus Toàn Cầu

PHẦN 3: Đánh giá khái quát công tác kế toán, phân tích kinh tế và tài chính của Công ty Cổ phần Kplus Toàn Cầu

PHẦN 4: Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp

Chú ý: Để xem đầy đủ và tải về miễn phí “bài báo cáo thực tập kế toán tổng hợp” vui lòng xem tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.