Download phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.5

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.3.5, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.6, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.1.3 đáp ứng Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính

phan-mem-ho-tro-ke-khai-thue-htkk-3.3.5

Cách nhanh nhất để làm công việc kế toán thuế đó là sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.5 thực hiện công việc: kê khai thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, xóa bỏ hóa đơn, hủy bỏ hóa đơn

Bạn có thể tải ngay phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK3.3.5 : Tại đây 

Nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.5 – HTKK3.3.5 download – Hỗ trợ kê khai 3.3.5 mới nhất hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.